Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 – Chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng

Ngày đăng: 21 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 675 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận ISO 27001

Chứng nhận ISO 27001 – Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật an ninh thông tin

Ngày đăng: 21 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 584 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000 – Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội

Ngày đăng: 21 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 608 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận GLOBAL G.A.P

Chứng nhận GLOBAL G.A.P- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

Ngày đăng: 21 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 495 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Chứng nhận về an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 21 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 495 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Chứng nhận HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

Ngày đăng: 20 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 445 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì

Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015 – Chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường

Ngày đăng: 20 - 03 - 2020 Tác giả: admin Lượt xem: 535 lượt Chuyên mục: Tư vấn và bảo trì
1 2
logo

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Viện UCI - 97 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

Mobile: 0919 036 365

Tel: 028 6276 5771

Email: daotao@uci.com.vn

©2019 Copyright by Viện UCI