QUY TRÌNH

img

Đi Gemba

Đi thực tế nắm bắt tình hình doanh nghiệp

Bước 1
img

Chuẩn Đoán

Chuẩn đoán bệnh doanh nghiệp

Bước 2
img

Thực Hiện

Vận dụng thực hiện quy tắc 3 5 8

Bước 3
img

Đánh Giá

Đánh giá & kiểm tra định kỳ quy trình

Bước 4
img

Cải Tiến

Kiểm tra, duy trì và cải tiến liên tục

Bước 5

Bản đồ

Tin nhắn

Gọi điện

Gửi email

Bạn cần hỗ trợ?