Sơ đồ dòng chảy cũng được gọi là sơ đồ dòng chảy quy trình
Sơ đồ dòng chảy trong 7 công cụ quản lý chất lượng là biểu diễn sơ đồ minh họa chuỗi các hoạt động được thực hiện để có kết quả mong muốn

1.Định nghĩa sơ đồ dòng chảy (biểu đồ dòng chảy quy trình)

-Sơ đồ quy trình là sơ đồ minh họa biểu diễn chuỗi các hoạt động được thực hiện để có kết quả mong muốn
-Theo Wikipedia, sơ đồ quy trình là một loại sơ đồ đại diện cho thuật toán, quy trình làm việc hoặc quy trình.
-Sơ đồ trình bày các bước dưới dạng các ô khác nhau và thứ tự của chúng bằng cách kết nối các ô với nhau bằng mũi tên.
-Nó được sử dụng trong việc phân tích, thiết kế, ghi chép hoặc quản lý quy trình, chương trình trong các lĩnh vực khác nhau.

2.Sử dụng sơ đồ quy trình

-Lập kế hoạch cho một dự án mới
-Ghi chép quy trình
-Quản lý quy trình công việc
-Cũng được sử dụng cho quy trình kiểm định

3.Các sự kiện của sơ đồ dòng chảy

-1960: Viện Tiêu chuẩn quốc gia hoa kì (ANSI) đã đặt ra các tiêu chuẩn cho Biểu đồ dòng chảy và các biểu tượng của chúng trong những năm 1960
-1970: Các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) đã thông qua các ký hiệu ANSI vào năm 1970
-1985: Tiêu chuẩn hiện tại đã được sử đổi năm 1985.
Phát biểu của Tiến sĩ Daming về Sơ đồ dòng chảy trong 7 công cụ quản lý chất lượng

What is process flow chart and flow chart symbols with examples 7 qc tools

4.Hướng dẫn chung cho việc lập sơ đồ

– Quy trình cần bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải
– Sơ đồ quy trình nên có kích thước giống nhau giữa các ô.
– Biểu tượng bắt đầu chỉ xuất hiện một lần, nhưng biểu tượng kết thúc có thể sử dụng nhiều hơn.
– Chỉ có một đường dẫn mũi tên cho cùng một sơ đồ
– Đường dẫn nên tránh bị cắt, nếu cần cắt nên được xuyên qua biểu đồ.

What is process flow chart and flow chart symbols with examples 7 qc tools

5. Biểu tượng được sử dụng cho biểu đồ dòng chảy:

a. Tên biểu tượng: hình Oval

Biểu tượng này được sử dụng cho hành động bắt đầu và kết thúc

b.Tên biểu tượng: dòng chảy/ dòng mũi tên

Biểu tượng này hiển thị trình tự hoạt động

c.Tên biểu tượng: hình thoi

Để ra quyết định, chúng ta có thể sử dụng hình thoi

d.Tên biểu tượng: hình chữ nhật

Biểu tượng này sử dụng cho các hoạt động có thể thay đổi giá trị

e.Tên biểu tượng: hình bình hành

Biểu tượng này được sử dụng cho dữ liệu đầu vào và đầu ra

f.Tên biểu tượng: chú thích/ nhận xét

Để đánh dấu nhận xét, chúng ta có thể sử dụng biểu tượng này.

g.Tên biểu đồ: biểu đồ tài liệu đơn

Đây là biểu tượng tài liệu đơn trong bất kỳ quy trình nào

h.Tên biểu tượng: sơ đồ tập hợp các tập tin dữ liệu

Biểu tượng này được sử dụng cho nhiều tập dữ liệu

i.Tên biểu tượng: hoạt động trì hoãn

Đối với các hoạt động trì hoãn, sử dụng biểu tượng này

6.Các loại biểu đồ dòng chảy trong 7 công cụ quản lý chất lượng:

a.Sơ đồ vĩ mô
b.Sơ đồ thu gọn
c.Sơ đồ vi mô
d.Ma trận

7.Lợi ích của sơ đồ dòng chảy

– Cải thiện sự hiểu biết về quy trình
– Cung cấp mọt công cụ để đào tạo
– Xác định các vấn đề và cơ hội cải thiện
– Xác định và phân tích các quy trình một cách dễ dàng